Analiz
Analiz

Stratejik Ölçüm Analizleri

Kurumsallaşma ile ilgilenen, ancak bu sürecin firmasında meydana getireceği gelişme konusunda kaygıları bulunan veya kurumsallaşmaya istekli olan ancak bu süreçte firmasının destek ve engel faktörlerini merak edenler için geliştirdiğim çok özel analiz tipleridir.

Esasen bu analizler, firmanın birçok açıdan incelenmesini ve bulunan verilerin istatistik analizini de içerdiğinden, kurumsallaşma odaklı olmayan çok sayıda firmanın da uyguladığı takdirde faydalanacağı çalışmalardır.

Analizler, her firmanın mevcut ihtiyacına göre seçebileceği şekilde paket olarak seviyelendirilmiştir.

Kurumsal SWOT Analizi
İlk seviye ve temel analiz paketidir. Bu analizde firmanın güçlü ve zayıf yönleri ile onu bekleyen fırsat ve tehditlerin belirlenmesine, bunun yanında etkilerinin de hesaplanmasına çalışılır. Pareto analizine müracaat edilerek, üzerine gidilmesi gereken sorunlar belirlenir. Analiz sonuçları raporlanarak teslim edilir.
Kurumsal Durum Analizi
İkinci ve orta seviye analiz paketidir. Bu analizde ilk seviyedeki SWOT Analizi’ne ilâveten, firma içinde bizzat yaptığım görüşme ve incelemeler, insan kaynağı analizleri ve diğer birçok açıdan firmanın yapısı ile ilgili tespitler de katılır. Tüm veriler bir takım istatistik işlemlere tabi tutularak anlamlandırılır ve yorumlanır. Analiz sonuçları raporlanarak teslim edilir.
Kurumsal Gelişim Strateji Analizi
Üçüncü ve en üst seviye analiz paketidir. Bu analizde, ilk iki seviyedeki çalışmalarla ortaya konulan mevcut durumun içerdiği destek ve engel faktörlerinin etki analizine tabi tutulmasıyla, firmanın sürekliliği ve değişim potansiyeline dair analitik veriler elde edilir. Bu veriler üzerine çözüm analizi geliştirilerek, firmaya özel “Kurumsal Gelişim Stratejisi” ve bu stratejiye göre yapılması gereken çalışmalar belirlenir. Analiz sonuçları raporlanarak teslim edilir.

Süreç Verim Analizi

İşyerinizde yapılan çalışmaların verimli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Çalışanlarınız işlere yetişemediğinden mi bahsediyor?

glassprocess.png
Akış Şeması
glassprocess.png
Akış Şeması

İşinizin akışında bazı darboğazlar olabilir. Bu darboğazların tespiti, gerekli sayıda elemanın doğru yerlere yerleştirilmesi sonucunda işlem basamaklarını daha akışkan hale getirir. Bunun için de iş süreçlerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi gerekir. Günümüzde bilgisayar teknolojisinin yardımıyla, süreç darboğazları ve kaynak kullanım oranları tespit edilebiliyor. Öte yandan iş süreçlerinin verimli olabilmesi için, katma değer içermeyen aktivitelerin belirlenip en aza indirilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar, maliyetler üzerinde doğrudan olumlu etki yapıyor.

Bahsettiğim sorunları yaşıyorsanız, bütün bu işlemlerin proje bazlı olarak işyerinizde uygulanmasını düşünebilirsiniz.

ERP Seçim Analizi

Firmanın kaynaklarını planlayabileceği bir ERP sisteminin seçim çalışmalarının yönetilmesini içerir. Eğer mevcut bir ERP çözümü kullanılmakta ise, bu yazılımın firmadaki etkin kullanımının ve sonuç olarak başarısının sorgulandığı “Memnuniyet Tespit Çalışması” ile işe başlanır.

 

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen benimle iletişim kurunuz.

Bu sayfaya ait son güncelleme: 28 Ocak 2023 Cumartesi, Saat 09:57