Eğitimin Konusu

Kurumsallaşma, bir işletmenin faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması olarak tanımlanabilir.

Diğer bir bakış açısıyla kurumsallaşma, işletmenin tüm stratejik kararlarına ve faaliyetlerine yön veren vizyon, ana amacı ve üstlendiği ana görevini tanımlayan misyon, faaliyetlerini yürütürken uyacağını beyan ettiği kavramları içeren ilke ve değerler, faaliyetini yürütürken izlediği yol ve yöntemleri yansıtan politikalar ve hedeflerine ulaşmak için sürdüreceği uygulamalar açısından belirli bir niteliğe, canlılığa ve sürekliliğe sahip olmasıdır.

Kurumsallaşma konusunda bugüne kadar birçok firmada çalışma yapılmış, ancak strateji eksikliği ve izlenen yanlış yöntemler nedeniyle çok yerde arzulanan sonucu vermemiştir.

Eğitimin konusu olan Kurumsallaşma Mühendisliği, aile şirketleri ve KOBİ’lerde 2000 yılından bu yana yürüttüğüm kurumsallaşma süreçleri için geliştirdiğim özel bir metodolojidir. Tamamen uygulamalar sonucunda ortaya çıkan tecrübelerden meydana gelen bir teorisi ve mühendislik çalışmalarını ön plana çıkaran bir pratiği mevcuttur.

Eğitimin Faydası

Eğitimin amacı, katılımcılara kurumsallaşma hakkında temel bilgileri vermek ve onları, işletmelerinde sonuç alınabilecek bir kurumsallaşma sürecinin yürütülebilmesi için Kurumsallaşma Mühendisliği metodolojisini nasıl uygulayabilecekleri konusunda eğitmektir.

Eğitim sonunda katılımcılar, sahip veya sorumlu oldukları işletmelerde sonuç getirecek bir kurumsallaşma sürecini yürütebilecek ve firmalarının kurumsallaşarak nesillere devreden kalıcı bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunabileceklerdir.

Kimler katılmalı?

Eğitime aile şirketlerinin kurucuları, yönetimdeki aile üyeleri, aile dışından yöneticileri veya kurumsallaşmasından sorumlu tutulan çalışanları katılabilir.

Katılımcıların uygulamalı bilimlere ve bilişim teknolojilerine yatkın olması, beklenen faydanın sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Eğitim Programı

Şirketler ve Kurumsallaşma
Bu oturumda bireysel ve kurumsal şirketler ile önemli özelliklerini tanıyacaksınız. Yaşanmış gerçek vaka örnekleriyle, bireysel şirketleri bekleyen olası sıkıntıları fark edeceksiniz. “Kurumsallaşma” ile “Kurumsallaşma Süreci” kavramlarının, tüm yaygın ve yanlış anlaşılmalardan arındırılmış gerçek tanımı konusunda bilgileneceksiniz.
Kurumsallaşma Süreci
Bu oturumda kurumsallaşma süreçleri için kendi çalışmalarımla bizzat geliştirdiğim, uyguladığım ve önerdiğim Kurumsallaşma Mühendisliği metodolojisini ayrıntılı bir şekilde tanıyacak ve pratiğe dönük bilgiler edineceksiniz. Bu bilgiler size şirketinizdeki mevcut durumun ve kurumsallaşma stratejisinin belirlenmesi ile uygulanması konusunda ışık tutacak.
Kurumsallaşma Sürecinin Başarı Faktörleri
Bu oturumda size kurumsallaşma sürecinin başarı ile tamamlanması için gerekli kaide ve öneriler aktarılacak. Süreçte bir kaza yaşamamanız ve olumlu sonuç elde etmeniz için dikkat etmeniz gereken noktaları öğreneceksiniz.
Sürdürülebilir Kurumsallaşma
Bu oturumda, başarıyla tamamlanan bir kurumsallaşma sürecinin sürekliliğini sağlamak için yapılması gerekenlerden bahsedilecek.
Değerlendirme
Eğitim, öğrendiğiniz bilgilerle ilgili sorularınızın cevaplandığı bir değerlendirme oturumu ile sona erecek. Bu oturumda, niyetlendiğiniz kurumsallaşma sürecine dönük gerçek problemleri de sorma imkânına sahip olacaksınız.

Eğitim Süresi

Eğitimin süresi 1 gündür.