Eğitimin Konusu

Zihin Haritası, düşünceleri birbirine bağlamak ve bunları bir ana düşünce etrafında toplamak için kullanılan ve bilgiler arasındaki anlamsal bağlantıları gösteren bir diyagramdır. Genellikle şekiller, resimler, sözcükler ve çizgiler içerir. Düşünceleri tasarlamak, sınıflandırmak ve görselleştirmek yoluyla eğitim alanında, planlamada, raporlamada, organizasyonda, proje yönetiminde, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır.

Resimler ve bağlantılar kullanılarak dikkatler bir noktaya kolayca odaklanabilir. Mantıksal düzenleme ile görsel düzenlemenin sentezlenmesi sonucu çalışma kolaylaşır. İnsan beyni resimleri ve bunlarla ilişkilendirilmiş anahtar sözcükleri daha kolay hatırlar. Zihin, doğrusal düşüncelerle değil çağrışımlarla çalışır. Zihin haritaları bunu modellemeye yarar. Zihin haritaları ile hem tek tek fikirler, hem de konu bütünü aynı anda görülebilir.

Eğitimin Faydası

Eğitimin amacı, katılımcılara beyinlerini daha verimli kullanarak düşüncelerini organize etme aracı olan zihin haritalama becerisini kazandırmaktır. Eğitimin sonunda katılımcıların; karşılaştıkları problemlerin çözümünde, karar vermeleri gereken konuları ve onunla ilgili bilgileri yazılı hale getirmede ve diğer düşüncelerini görsel olarak, verimli bir şekilde organize etme yeteneğine kavuşmaları arzulanmaktadır.

sgame070500262.jpgBeyin Hücresi
Resim: assetsdelivery.com
sgame070500262.jpgBeyin Hücresi
Resim: assetsdelivery.com

Başka bir deyişle kişisel olarak:

 • Düşünme, öğrenme ve etkili iletişim oluşturma yeteneklerini geliştirmek amacıyla dünyanın en iyi kurgulama aracını öğrenmek;
 • Daha iyi kararlar almak;
 • Hızlı ve kolay bir şekilde planlamak ve önceliklendirmek;
 • Süratle yeni fikirler üretmek ve beyin fırtınası yapmak;
 • Toplantılarda daha iyi not almak, yazılı kaynaklardan ve konuşmalardan daha pratik not çıkarmak;
 • Rapor, sunum ve konuşma hazırlamak;
 • Hafızayı geliştirmek, bilgiyi akılda tutma ve geri çağırıp kullanma becerisini arttırmak;
 • Geniş miktarda bilgiyi organize etmek;

İş hayatı açısından ise:

 • Beyin gücünü işgücüne yöneltmek;
 • Çalışma verimliliği ve performansını arttırmak;
 • Projeleri, toplantıları ve iş süreçlerini daha etkili plânlamak ve yönetmek imkânını bulmaları beklenmektedir.

Kimler katılmalı?

Bu eğitime, işyerinde daha etkili ve verimli çalışmalarına yardım edecek pratik bir yol öğrenmek isteyen çalışanlar, büyük miktarda veriyi yönetmek durumunda olanlar, hızlı ve etkili not almayı öğrenmek isteyenler, eğitimciler, etkili ve verimli ders çalışmak isteyen öğrenciler ve yukarıdaki faydaları elde etmek isteyenler katılabilir.

Eğitim Formatı

Kurumsal Eğitim
Kendi işyerinizde, personelinize 10–15 kişilik gruplar halinde verilebilir. Lütfen iletişim kurarak teklif alınız ve gerekli hazırlıkları öğreniniz.
Açık Eğitim
Birlikte çalıştığımız eğitim firmaları tarafından düzenlenmektedir. Ön kayıt için lütfen iletişim kurunuz.
Özel Eğitim
İşiniz için en uygun zihin haritası uygulamalarına odaklanan özel bir eğitim kurgulanabilir. Lütfen iletişim kurarak bilgi alınız.

Eğitim Programı

Düşünce ve Haritalama
Bu oturumda insan beyninin yapısı, düşünce sistematiği ve zihin haritalamanın beyin ile bağlantısını keşfedeceksiniz. Zihin haritalamanın ortaya çıkışı ve tarihi gelişimi konusunda bilgileneceksiniz.
Zihin Haritalamanın İşlevi
Bu oturumda zihin haritalamanın günlük hayattaki uygulamalarını görecek, kişisel çalışmalarınız ve iş hayatınızda ne kadar işinize yarayacağınızı keşfedeceksiniz.
Zihin Haritalama Metodolojisi
Bu oturumda zihin haritalamanın iki yönlü mükemmel işleyişini keşfedeceksiniz. Zihin haritalarının nasıl okunduğunu, oluşturulduğunu ve kendine özgü kurallarını öğreneceksiniz.
Grup Egzersizleri
Bu oturumda, birlikte not alma ve beyin fırtınası çalışması yapacağız. Böylelikle yeni yeteneğinizi uygulamaya alacaksınız.
Atölye Çalışması
Bu oturum size, bizzat kendinize özel zihin haritalarınızı oluşturma fırsatı verecektir. Atölyeye getirdiğiniz iş veya öğrenim hayatınızla ilgili (çözümlenecek problemler, özetlenecek raporlar, yazılacak dokümanlar, hazırlanacak sunumlar, beyin fırtınasına tabi tutulacak fikirler, yapılacak planlar, verilecek kararlar gibi) konulardan, gerçek zihin haritalarınızı oluşturacaksınız.
Değerlendirme
Eğitim, içeriğin özetlendiği ve öğrendiklerinizin gözden geçirildiği özel bir değerlendirme ile sona erecek ve bu oturumda sizden, öğrendiklerinizi ve onları güncel olarak nerelerde kullanacağınızı aktardığınız bir zihin haritası oluşturmanız istenecektir.

Eğitim Süresi

Eğitimin süresi 1 gündür. Ancak örnek uygulama ve atölye çalışmasının yer almadığı yarım günlük bir seçenek de mevcuttur.