Paylaşmak kolay!
Analitik ERP Seçimi
Hasan Baltalar
15 Temmuz 2008 Salı
13314 Görüntülenme
6 Yorum

ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri, bir hizmet veya üretim firmasının tüm süreçlerinin bütünleşik bir biçimde yönetimine imkân sağlayan sistemlerdir. Söz konusu, firmanın tüm süreçleri olunca kapsam da oldukça genişlemektedir ve günümüzde firmanın bu sistemler olmadan rekabet edebilmesinin, dolayısıyla ayakta kalabilmesinin imkânı yoktur.

Odaklanmak istediğim konu nedeniyle, ERP’nin önemi üzerinde durmayacağım. Son günlerde bu önem anlaşılmakla beraber, üzerine gidilmeyen ve yanlışlık yapılan bir nokta var: “Hangi ERP Sistemi?”

Hangi sistemi satın alarak uygulaması gerektiğini iyi tespit edemeyen bir firma, olası bir yığın riski de üstlenmektedir. Ustaca planlanıp projelendirilmemiş başarısız bir ERP uygulamasından sonra; zaman kaybı ve kaynakların israfına, başarısızlığın yönetim ve çalışanlarda meydana getirdiği moral bozukluğu da eklenirse, bu işten büyük bir zararla çıkılacağı kabul edilmelidir. Başarılı bir sonuca ancak başarılı bir yolla gidileceğine işaret ettikten sonra, analitik bir ERP seçimi hakkında bilgi vermeye çalışayım.

ERP seçimi yapılırken, 4 aşamalı bir yöntem takip edilir: Tanımlama, araştırma, tanıma uygulamaları, analiz ve seçim.

Gerekli Sistemin Tanımlanması

İhtiyaç duyulan ERP sisteminin boyut ve özelliklerinin tanımlanması aşamasıdır ve öncelikle firmanın süreçlerinin çok iyi tanımlanmasını gerektirir.

Tanımlanan Sistemin Araştırılması

Bu aşamada, belirlenen tanımlamaya uyan çözümler araştırılır. İnternet’in hacmi nedeniyle günümüzde bu işlem oldukça kolaylaşmıştır.

Sistem Tanıma Uygulamaları

Bu aşamada, araştırma sonucunda belirlenen aday çözümlerin demolarının alınması, referanslara müracaat edilmesi vb. uygulamalar yapılır. Her aday yazılımın incelenmesinden hemen sonra, diğerleri ile karşılaştırmada rol oynayacak kanaat değerinin belirlenebilmesi için, ERP kullanımı ile ilgili ve yazılımın süreçlerde hangi amaçlara ne kadar hizmet edebildiğini ortaya koyan bir anket uygulanır.

Analiz ve Seçim

Eğer analitik bir seçim yöntemi izlenmek istenirse, bu noktada belirli kriterler baz alınarak, mevcut adayların değerlendirilmesi gerekecektir. Böyle bir analitik yaklaşımın zorunluluğuna inanıyorum. Firmanın ciddi bir yatırım yapacağı, yoğun bir uygulama süresini feda edeceği böyle bir sistemin, kara düzen usulüyle seçilmesi kesinlikle yanlıştır.

Analiz ve seçim aşamasında önce seçim kriterleri belirlenir. Dünyada bu konuda en çok kullanılan 15 kadar kriter mevcuttur. Ancak firmaya göre değişiklikler de gösterebilecek bu kriterler, eleme ve birleştirme metoduyla beşe indirilebilir:

  • Fonksiyonellik
  • Teknoloji ve Uzmanlık (Know-How)
  • Uygulanım ve Kullanım Kolaylığı
  • Esneklik ve Ölçeklenirlik
  • Maliyet

Analitik seçim yöntemi olarak, Analitik Hiyerarşi Süreci (Analytic Hierarchy Process, AHP) adı verilen yöntem tercih edilir. Birinci aşamada, bu seçim kriterleri birbirleri arasında; ikinci aşamada da aday yazılımlar bu kriterler baz alınarak birbirleri arasında ağırlıklandırılır. Oylamaya ERP Seçim Komisyonu veya konu ile ilgili personel katılır.

b041i001.pngGenel Kriterler Tablosu
b041i001.pngGenel Kriterler Tablosu
b041i002.pngKriterlere Göre Sınıflandırma
b041i002.pngKriterlere Göre Sınıflandırma
b041i003.pngAday Yazılımların Sıralanması
b041i003.pngAday Yazılımların Sıralanması

Yapılan bu çalışmalarla, aday yazılımların belirlenen kriterler ölçüsünde ağırlıklar kazanarak kendi aralarında sıralanması sağlanır. Sonuç, ERP konusunda karar vericilerin işini kolaylaştıracak, doğru bir kararın alınması için veriler sunacak ve dolayısıyla başarılı bir ERP uygulamasının ortaya çıkmasında temel teşkil edecektir.

Kurumsallaşma sürecini yönettiğim bir firmada, bu yöntemle ERP seçimi yaptık. Doğal olarak aday yazılımlardan bir tanesi birinci sıraya yerleşti ve bu yazılım üzerine odaklanıldı. Analiz sonuçlarını gören ve sıralamada ikinci ve üçüncü sıraya yerleşen yazılımların temsilcileri, kendilerinin bu sıralarda olmalarına rağmen analizin hassasiyetine ve çıkan karara güvendiklerini açıkladılar. Adaylardan biri, analizin detaylı sonuçlarına bakarak zayıf olduğu alanlarda kendisini yenileyici çalışmalar yaptı. Daha sonra sistemin bir modülünün tamamen değiştirilmesinde, bu çalışmanın verilerinin katkısı bulunmaktadır.

Dipnot: Bu makalem ERP Akademi, Ahşap Teknik ve CRMpro dergileri ile bazı internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Lütfen sitenin kullanım politikasına uyun ve kaynak göstermeksizin alıntı yapmayın.
 Paylaşmak kolay!
 

Yorumlar

Hasan Baltalar
Üye
Comment
Pınar Hanım’a
Yorum 6 (29 Şubat 2020 09:37)
ANP ile ilgili yazı yazmadım. İlginize teşekkür ederim. ☺
Pınar Azimli
Konuk
Comment
ANP
Yorum 5 (29 Şubat 2020 08:38)
Hocam,

ANP ile ilgili de bir yazınız var mı?

Saygılar
Mustafa Yanartaş
Konuk
Comment
Katkı
Yorum 4 (26 Ocak 2010 14:09)
Konu hakikaten çok önemli. Bir araştırmaya göre, dünyadaki KKP (ERP) yazılımlarının uyarlanma başarısı %50 dir. Burada yazılımlara ödenen ücretten, ayrılan kaynakların maliyeti ve gecikmenin maliyeti çok daha yüksektir. Hasan Bey de bu noktaya dikkati çekmektedir. Yazı genel itibarıyle güzel. Ancak KKP yazılımı seçiminde senaryo modeli uygulanması, seçimin başarısını hemen hemen kesinleştirmektedir. Bir başka yazıda bu nokta üzerinde durulmalıdır.
Emrah
Konuk
Comment
“ERP Seçiminde Analitik Yöntem” hakkında
Yorum 3 (23 Ocak 2010 10:43)
Konu olarak hoş ve ilgi çekici, içerik olarak yetersiz gördüm. Aslında değindiğiniz olay, işletmeler için çok kritik bir noktadır. Bunu bu şekilde AHP ile yapabilmek mümkünse, böyle bir çalışmanın daha detaylı bir halini görmek bizlerin daha çok ilgisini çekecektir.
Hasan Baltalar
Üye
Comment
İsimsiz Okuruma
Yorum 2 (21 Ocak 2010 20:19)
Yorumunuzla katkıda bulunmanızdan dolayı teşekkür ederim.

Dünyada ERP sistemlerini inceleyerek değerlendiren otoriteler mevcuttur. Çok sayıdaki sistemi incelediklerinden dolayı, sıralamadaki farklar da az olabilir.

Ancak ERP seçmek isteyen bir kuruluşun amacı, dünyadaki tüm yazılımları inceleyip karşılaştırarak sıralamak ve akredite etmek değildir. O karşısına çıkan adaylar arasından, elinden geldiği kadar analitik bir inceleme yaparak, kendisine en uygun olanı seçmek durumundadır. Analitik Hiyerarşi Süreci de bu amaca yeterli gelebilecek bir metodolojidir. Sezgisel bir yaklaşımla karar vermek yerine böyle bir metodolojiyi kullanmak, elbette daha akıllıca olacaktır.
Anonim
Konuk
Comment
“ERP Seçiminde Analitik Yöntem” hakkında
Yorum 1 (20 Ocak 2010 11:07)
Bir ERP sistemi fonksiyonelliğinin (4-5 bin features) kuruluşlarca irdelenmesi pratikte mümkün değildir. Üstelik dünyada bu bakımdan sıralamalarda farklar virgülden sonraki hanelerde gerçekleşmektedir. Sizin örneğinizdeki on katına kadar puan farkları, aday yazılımların gelişigüzel seçildiği bir durumda mümkündür.

Yorumunuzla katkıda bulunun

  • Bilgi girilmesi zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.
  • E-Posta adresiniz yayınlanmayacak ve aramızda kalacaktır.
  • Yorumunuz içinde, lütfen bağlantı (link) kullanmayınız.