Görsel kimlik; bir markayı ya da kişiyi tanıtan, sembolize eden; firmayı hedef kitlesine, kişiyi ise sosyal paydaşlarına karşı temsil etme ve hatırlatma gücüne sahip renk, şekil ve tasarım bütünlüğüdür.

Görsel kimlik, kurumsallaşmanın da gereklerinden birisidir. Algılamanın kurumsallaşmayı arttırmasından, görsel kimliğin de algılamayı kolaylaştırmasından dolayı, görsel kimlik çalışmalarını kurumsallaşma sürecinin önemli bir aşaması olarak ele alırız.

Aşağıda bağlantısı bulunan sayfalarda, internet siteme ait görsel kimlik unsurları ile ilgili açıklamaları bulacaksınız:

Logo
Sitenin Logosu
Renkler
Sitenin Renkleri