Puzzle

Organizasyonları bir resim bulmacasına benzetmek mümkündür. Birçok parça bir araya gelerek bir resim oluşturur. Çok sade bir bakışla, işletmeler üç parçadan meydana gelen bir resim bulmacası gibidir.

meanoflogo.gifLogonun Anlamı
meanoflogo.gifLogonun Anlamı

Girişimci, yapısında bulunan üstün bir yetenekle diğer parçalar olan sermaye ve işgücünü bir araya getirerek İş’i kurar. Türkiye’de hatta dünyada sayısız firma bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ancak küreselleşen iş ve ekonomi dünyasında, yapıyı bu haliyle sürdürmek imkânsız hale gelmektedir. Bazı yapılar girişimcinin varlığı ve yetenekleriyle hayatını sürdürse de, çok sayıda sorunla baş etmeye çalışmakta ve kendisini bir sonraki nesle aktaramamaktadır.

Gerekli Parça: Kurumsallık

logo84.pngLogo
logo84.pngLogo

Kurumsallık olgusunu, bulmacayı yani yapıyı tamamlayan eksik parça olarak görmekteyim. Bu parçanın da resimde doğru yere konmasıyla yapı tamamlanmakta ve sağlamlaşmaktadır. İnternet sitemin logosu, bu espriden yola çıkarak tasarlandı ve daha sonra görsel kimliğin diğer bir öğesi olan renklerle tamamlandı.

Tanımlıyoruz, tamamlıyoruz!

Kurumsallaşma Mühendisliği ile işletmelerde mevcut bulunan bu üç parçayı tanımlıyor, son parçayı da diğer üçünden oluşan yapıya göre şekillendirerek yerine monte edip, yapının tamamlanmasını sağlıyoruz. Yani mevcut olan parçaları tanımlıyoruz, eksik olanı tamamlıyoruz.